Sponsored Links

Sabtu, 24 Mei 2008

Kintamani Apuan

Sesai beli nganggurin adi
Sing nawang lemah tusing nawang peteng
Swala patran beline meh be ade akranjang
Ane terima adi uli ipidan

Kadi rasayang beli kepek liman beline
Nulisin surat nyekenang tresnane
Kewala kayang jani konden ade walesan
Bin mani buin puan adi mejanji

Reff
Yen mula tusing demen orahang terus terang
Pang tusing makelo mengantosang
Ne bakat aptiang beli tuah tresnan adine
Ane sujati mula nerima tresnan beli

Ne jani tagih beli adi nyanjiang bin mani
Bin mani adi ngaku engsap
Buka anake ngorahang Kintamani Apuan
Adi state engsap kapining janji

Download Download Chord Download MP3

Related Lyrics and Chords0 comments:

Label Cloud