Sponsored Links

Sabtu, 24 Mei 2008

Kene Iyusan Kota

Sengsaya keneh beli ken adi
Sekate masekolah di kota
Payas adine bungah singa care buka ipidan
Minab adi sube kene iyusan kota

Prejani engsap mebasa Bali
Satwane pragat unduk kasugihan
Sing mrasa deweke tiwas rerame uber ken utang
Pang nyidang anggon masuk masekolah di kota

Reff
Inget ingetang adi subayane ipidan
Yen sube adi tamat rage lakar nganten
Ne rasayang belin ane jani
Adi ngancan ngejoh-ngejohang

De pesan adi engsap kapin subayane
Yadiastun adi ne jani sube melenan
De pesan adi engsap kapin subayane
Yadiastun adi ngelah gegelan di kota

Download Download Chord Download MP3

Related Lyrics and Chords0 comments:

Label Cloud